วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้

1.หลักการเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตชิง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรในการสื่อสารข้อมูล
ตอบ ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆหรือแพ็กเก็ตและส่งไปยังปลายทาง. ประโยชน์คือการส่งข้อมูลของหน่วยงานสามารถส่งได้มากกว่าหนึ่งเส้นทาง
2.เพราะเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้หมายเลขไอพีมาเป็นดีเอ็นเอส
ตอบ. เพราะหมายเลขไอพีจดจำยากและสับสนจึงเปลี่ยนมาเป็นแบบดีเอ็นเอสที่จดจำได้ง่าย
3.รูปแบบของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แอดเดรสประกอบด้วยกี่ส่วนอะไรบ้างจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ตอบ. 2ส่วนคือชื่อผู้ใช้และชื่อเครื่องบริการ ยกตัวอย่างเช่น sirawitgod@hotmail.com
4.เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงข่าวสารข้อมูลมีอะไรบ้างจงอธิบาย
ตอบ. เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์สนทนาหรือสื่อสารซึ่งกันและกัน
5.จงบอกมารยาท ระเบียบ บังคับในการใช้อินเตอร์เน็ตที่นักเรียนพึงปฏิบัติมาอย่างละ5ข้อ
ตอบ. 1ต้องไม่ใช่คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
2ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
3ต้องไม่ใช่คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
4ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการกระทำของตน
5ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นก่อนได้รักอนุญาต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น